Skuteczny psycholog dziecięcy w Łódź

Psycholog dziecięcy może wyleczyć u dzieci i młodzieży wiele schorzeń. Do nich należy zaliczyć głównie: zaburzenia lękowe, nastroju, odżywiania i wiele innych, które dotykają młodzieży. W procesie psychoterapii dzieci i młodzież często powinni być zaangażowani także rodzice.

Czy psycholog pomoże dziecku?

psycholog dziecięcy ŁódźPierwsze spotkanie psychologa zwykle odbywa się z rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie z terapeutą dziecięcym. Po tym, jak psycholog zdiagnozuje, że dziecko lub nastolatek ma trudnością, ustala się plan psychoterapii. W zależności od wieku dziecka i specyfiki problemu proponuje się najbardziej odpowiednią formę terapii. Może to być indywidualna psychoterapia dla dzieci i młodzieży, terapia rodzicielska, trening behawioralny umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży oraz trening rodzicielski, a także terapia rodzinna, które są przeprowadzane w sposób systematyczny. Indywidualna terapia jest zwykle wspierana przez sesje psychoedukacyjne, szkolenia umiejętności społecznych i spotkania informacyjne dla rodziców. Każdy psycholog dziecięcy Łódź zajmuje się diagnozowaniem problemów i zaburzeń u dzieci i młodzieży oraz poradnictwem rodzicielskim. Pierwsze spotkanie z psychologiem dziecięcym to wywiad z rodzicami, który zbiera informacje o rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowaniu środowiska przedszkolnego lub szkolnego. Młodsze dzieci są zapraszane wraz z rodzicami na drugie spotkanie, nastolatki zazwyczaj przychodzą z rodzicami na pierwsze spotkanie. Po rozmowie psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Diagnoza psychologiczna zwykle obejmuje kilka spotkań z rodzicami i kilka spotkań z dzieckiem. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultacje psychiatryczne, pedagogiczne i logopedyczne. Leczenie dziecka opiera się na informacjach pochodzących z wywiadów z rodzicami i dziećmi oraz testów psychologicznych.